Brief: 
Vi fick i uppdrag av RFSL Stockholm att skapa en gerillakampanj som belyser deras arbete för HBTQ-folks rättigheter. Målet var att få mycket uppmärksamhet med små medel.

Lösning: 
Vi valde att göra en konstinstallation där vi placerade en gravsten som säger ”VILA I FRID BÖGJÄVEL” i centrala Stockholm. Längre ner på gravstenen skrev vi ”Här ligger ett skällsord begravt”. Blommor och ljus placerades runt gravstenen för större visuell påverkan.

Back to Top