Brief: 
Skapa ett interaktivt konstverk som löser ett problem.

Lösning: 
Folk dricker öl för att ha kul. Ibland kan det dock vara svårt att inse när man haft alldeles för kul. Oftast är det män som blir stupfulla och förlorar sin självrespekt. De beter vårdslöst och pissar på väggar runt om i stan. För att lösa detta problem bestämde jag mig för att måla osynliga meddelanden på de vanligaste väggarna där folk pissar i Stockholm. Meddelanden som blir synliga när de utsätts för vätskor. Tanken med detta projekt var att hitta ett sätt att kunna kommunicera med dessa berusade människor och få dem att förstå att deras beteende kan beskrivas som ganska ”pissigt”.​​​​​​​
Back to Top